Przejdź do treści
Proszę czekać...
Sinfonia G-dur
Części
  • Allegro 
  • Aria. Adagio 
  • Presto

Głównym tematem jego twórczości była muzyka kościelna. Skomponował ponad 50 mszy, Te Deum, nieszpory, litanię, lamenty i liczne niemieckie oratoria, takie jak Absalon, Ester, Syn marnotrawny, Hiob, Holofernes i Ada. Do znanych dzieł niesakralnych należą jego Symphonie sex senaeque Sonatae, Diletto Musicale, Kalendarz instrumentalny – opis 12 miesięcy z wyrażeniami muzycznymi, Der Wienerische Tandlmarkt, Bauern-Richters-Wahl i koncert wiolonczelowy.