XIX Festiwal Kompozytorów Polskich (2014) Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult ogłosił bohaterów festiwalu. Będ± nimi Oskar Kolberg w dwusetn± rocznicę urodzin, Jerzy Panufnik w 100 lecie urodzin, oraz Henryk Mikołaj Górecki i jego syn Mikoł±j Górecki, których utwory będ± rozbrzmiewać podczas bielskiego festiwalu. Więcej


FKP 2013
XVIII Festiwal Kompozytorów Polskich był po¶więcony muzyce Henryka Mikołaja Góreckiego, Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Pendereckiego. PROGRAM Festiwalu Kompozytorów Polskich 2013

12 listopada 2010 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów - Profesor Henryk Mikołaj Górecki. Był wieloletnim patronem Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej. W dowód uznania Jego zasług dla promocji muzyki klasycznej w¶ród mieszkańców naszego miasta 15 lipca 2003 roku przyznano Mu honorowe obywatelstwo Miasta Bielska-Białej. Od roku 2011 Festiwal Kompozytorów Polskich nosi imię Henryka Mikołaja Góreckiego.Więcej
Kawał historii
Festiwal Kompozytorów Polskich ma już siedemna¶cie lat. Go¶cił najznamienitszych twórców, kompozytorów i muzyków. Zapraszamy do lektury wydawnictw festiwalowych - to prawdziwa lekcja historii muzyki na Podbeskidziu.
Zatrzymane w kadrze

W GALERIACH ZDJĘĆ znajduje się ponad pół tysi±ca, czasem zupełnie wyj±tkowych fotografii z kilkudziesięciu koncertów wszystkich edycji Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej, zachęcamy do ogl±dania !